W PRZYPADKU REGULARNEJ NAUKI (min. 2 razy w tygodniu),

OD CO NAJMNIEJ POCZĄTKU 2 KLASY LICEUM

GWARANTUJE ZDANIE MATURY LUB ZWRACAM WSZYSTKIE PONIESIONE PRZEZ PAŃSTWA KOSZTY